نمایش حمایت علمی از کنفرانس های ملی و بین المللی

موسسه حقوقی طنین نوین عدالت جاهد

مؤسسه حقوقی طنین نوین عدالت جاهد و موسسه (علمی پژوهشی) تعاملی همیار طنین جاهد وابسته به آن به‌عنوان برند متمایز در مؤسسات حقوقی در ایران شناخته می‌شود، چرا که علاوه بر توجه به فعالیت‌های ذاتی خود در اساسنامه تأسیسی با رویکردی آموزشی و پژوهشی سعی در ارائه ایده‌های نوین علمی در حوزه حقوق دارد از جمله می‌توان به‌عنوان بنیانگذار علم نوین جرم‌شناسی اسلامی (طرح جاحد) در ایران و حتی جهان اسلام از این مؤسسه نام برد. منتظر گرایش‌های جدید حقوق کیفری و دیگر طراحی ابتکاری و در عین راهبردی  از سوی این مؤسسه حقوقی در ایران باشید. با ایده های جدید و ناب برای ارائه خدمات حقوقی نوین و رویکردهای آموزشی وپژوهشی جدید به شما آمده ایم چرا که اعتقاد به بهترین ها برای شما داریم .سعی خواهیم نمود با دیدی مبتنی بر علم و پژوهشی در قالب رویکردهای جدید و نوین حقوقی بهترین خدمات قضایی را همگام با مؤسسات حقوقی بین المللی برای شما فراهم نمائیم ، چرا که بر این اعتقاد هستیم ارائه بهترین خدمات حقوقی مبتنی بر حق انتخاب با ارائه جدیدترین متدهای علمی حق شماست که شایسته بهترین هستید. پس با خیال راحت پرونده های حقوقی و کیفری خود را به مجموعه ما بسپارید سعی ما خدمت شایسته و در عین حال علمی به شماست.